Wanneer noem je iemand een oude rot in het vak en waar komt deze uitdrukking vandaan?

Een oude rot in het vak is een slim en ervaren persoon in een bepaald vakgebied. Rot is een verouderde variant van het woord rat. Het komt ook nog voor in landrot (spottende aanduiding die zeelui gebruiken voor niet-varenden) en zeerot (‘ervaren zeeman’).

Ratten worden als ongedierte gezien: ze brengen ziekten over, knagen aan afval en vernielen dijken. Volgens velen zien ze er ook nog eens onaantrekkelijk uit. Maar ze worden vanouds daarnaast wél als slimme dieren beschouwd. Ze laten zich bijvoorbeeld niet gemakkelijk vangen. Zo kon de uitdrukking een oude rot (in het vak) ontstaan voor iemand die veel ervaring heeft, iemand die alle slimmigheidjes van het vak beheerst, die alle mogelijke valkuilen kent, en daardoor anderen vaak de baas is.