Waar komt de uitdrukking een kink in de kabel vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Een kink in de kabel is een onverwachte tegenvaller. Deze tegenvaller verhindert dat alles volgens plan verloopt. Bijvoorbeeld: ‘De dag vóór de vakantie kwam er een kink in de kabel: de auto deed het niet.’

Kink betekent ‘draai, kronkel’. In de scheepvaart betekende het ‘valse draai in een touw of kabel’. Als er zo’n valse draai (een soort omkrulling) in een kabel zit, kan de kabel niet gevierd worden; hij blijft steken. Dat is lastig - de kink moet eerst uit de kabel worden gehaald voordat men weer verder kan. Een kink in de kabel werd op den duur een algemene aanduiding voor een probleem(pje) dat verhindert dat alles gaat zoals het moet gaan.

Kink is verwant met konkel, dat ook ‘draai, slag in een touw’ kon betekenen, en dat de basis is geweest voor het werkwoord konkelen (‘oneerlijk zijn, kwaadspreken’). Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft de zegswijze in de konkels zitten: ‘in moeilijkheden verkeren’.