Wat wordt bedoeld met 'Hij is een soort Jekyll en Hyde', en waar komt deze uitdrukking vandaan? 

Als iemand een soort Jekyll en Hyde of een dr. Jekyll en mr. Hyde wordt genoemd, betekent dit dat hij twee gezichten heeft: zo iemand is vaak vriendelijk, maar laat soms ook een heel duistere kant van zichzelf zien. Een ernstige vorm van wispelturigheid dus. 

De namen Jekyll en Hyde komen uit de griezelroman The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886) van Robert Louis Stevenson. De hoofdpersoon van het boek is dr. Henry Jekyll, een gerespecteerde arts. Deze keurige heer verandert als hij een bepaald drankje inneemt in een gewelddadige, duistere figuur. In de hoedanigheid van deze figuur heet hij mister Hyde. Als Jekyll is de dokter dus goed, en als Hyde is hij slecht. Zo kon Jekyll in het algemeen 'iemands goede eigenschappen' gaan betekenen en Hyde 'iemands slechte eigenschappen'.

Als iemand getypeerd wordt als een Jekyll en Hyde, wordt vooral nadruk gelegd op de onberekenbaarheid van zo iemand: dan weer vriendelijk en meegaand, dan weer nors en driftig, of: het ene moment een voorstander van een plan, en het volgende moment een tegenstander.