Waar komt de uitdrukking een appeltje met iemand te schillen hebben vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Wie nog een appeltje met iemand te schillen heeft, is kwaad op iemand en wil hem/haar op het matje roepen of met gelijke munt terugbetalen.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt een iets andere variant: een appeltje (met iemand) schillen. De betekenis komt wel overeen: "eene netelige zaak met hem afhandelen, hem onderhouden over iets dat hem niet aangenaam zijn kan". Deze variant is nu niet meer gangbaar; we spreken nu altijd van een appeltje te schillen hebben met iemand.

Waarschijnlijk is de negatieve betekenis van een appeltje met iemand (te) schillen (hebben) ontstaan als sarcasme. Vergelijk ook nog een eitje met iemand te pellen hebben en een nootje met iemand te kraken hebben: deze uitdrukkingen betekenen eveneens 'iemand iets te verwijten hebben', 'iemand eens flink de waarheid willen zeggen'. Letterlijk gaat het bij deze uitdrukkingen om 'gezellig samen iets eten'. Dit moet echter sarcastisch worden opgevat in figuurlijke zin: er is dan juist géén sprake van een gezellig samenzijn, maar van verwijten en ruzie.

Er wordt ook weleens beweerd dat de zegswijze oorspronkelijk een ui met iemand te schillen hebben was. De tranen die bij het schillen van een ui vloeien, zouden dan worden 'overgebracht' op de tranen die tijdens een ruzie vloeien. Deze verklaring is echter onwaarschijnlijk.