Waar komt het gezegde door dik en dun vandaan?

Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in slechte tijden. Vriendschap door dik en dun betekent zoveel als 'onvoorwaardelijke vriendschap, ongeacht de omstandigheden'.

Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) betekent dik in deze zegswijze 'modder' en dun 'plassen regenwater'. Door dik en dun gaan betekende letterlijk 'over moeilijk begaanbaar terrein lopen'; figuurlijk ging het betekenen: 'volhouden/trouw zijn, ook in slechte tijden'.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) noemt dit gezegde ook: "Door dik en dun, vroeger: door dik, door dun, 'zonder zich den tijd te gunnen de moeilijkheden van den weg te ontwijken, zonder zich daardoor te laten afschrikken of er op te letten'. Eigenlijk: door de meer vaste modder en door plassen. Soms wordt evenwel bij dik meer aan 'dicht struikgewas' gedacht."

F.A. Stoett (Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden) vermeldt dat door dik en dun al in de zestiende eeuw voorkomt.