Waar komt de zon niet in het water kunnen zien schijnen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Als van iemand wordt gezegd dat hij de zon niet in het water kan zien schijnen, wil dat zeggen dat het een jaloers en ontevreden persoon is.

Als de zon schijnt, is dat natuurlijk prettig. Maar als je bij een stralende zon over het water uitkijkt, doet de weerkaatsing van het zonlicht pijn aan je ogen. Je zult algauw je blik van het water afwenden. Uit dit gegeven is de uitdrukking de zon niet in het water kunnen zien schijnen vermoedelijk ontstaan. Wie het niet kan hebben dat een ander succes heeft, wordt chagrijnig. De 'schittering' van het succes van de ander is hem te veel. 

Deze uitdrukking bestond al in de Middeleeuwen: "Het es den meneghen zeere ghepijnt, dat de sonne int water schijnt" is een versie uit de vijftiende eeuw.