Waar komt de uitdrukking de zak krijgen vandaan?

De zak krijgen wordt wel gezegd als iemand ontslagen wordt: 'Hij heeft de zak gekregen.' Meestal gaat het dan om een snel, niet erg eervol ontslag.

Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) bestaan iemand de zak geven en de zak krijgen al vier eeuwen. Bij die zak moeten we denken aan de zak of tas waarin iemand zijn werkgerei, zoals gereedschap en kleding, bewaarde. Als iemand ontslagen werd, kreeg hij de zak: de zak met spullen werd hem letterlijk meegegeven. Zie ook wat Stoett erover schrijft.

De uitdrukking komt in meer talen voor; het Engelse to give someone the sack of to get the sack heeft in de negentiende eeuw zelfs geleid tot het werkwoord to sack ('ontslaan').