Wat betekent de zak krijgen en waar komt deze uitdrukking vandaan?

De zak krijgen betekent ‘ontslag krijgen’. Meestal gaat het om een plotseling ontslag, dat niet erg eervol is voor de werknemer. Iemand de zak geven betekent ‘iemand ontslaan’, met de bijbetekenis: ‘iemand afdanken’, ‘iemand zomaar eruit gooien’.

Iemand de zak geven en de zak krijgen zijn oude uitdrukkingen: ze bestaan al zo’n vier eeuwen. De zak waarvan sprake is, is de zak of tas waarin iemand zijn werkgerei en persoonlijke spullen, zoals gereedschap en kleding, bewaarde. Als iemand ontslagen werd, kreeg hij die zak mee. De zak met zijn spullen werd hem dus letterlijk meegegeven.

De uitdrukking komt ook in het Engels voor: to give someone the sack of to get the sack. In de negentiende eeuw is hieruit het werkwoord to sack (‘ontslaan’) ontstaan.