Waar komt de wind eronder hebben vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

De wind eronder hebben betekent dat je de baas bent over anderen en ook ontzag bij hen afdwingt; ze doen wat je zegt en zijn waarschijnlijk zelfs bang voor je. De wind eronder hebben (of: goed/flink de wind eronder hebben) wordt meestal gezegd van directeuren en andere leidinggevenden, en ook wel van leerkrachten en ouders. 

Deze uitdrukking gaat terug op het beeld van de wind die de afgevallen bladeren doet opwaaien. De bladeren kunnen zich niet verzetten: ze worden weggeblazen en voortgejaagd. De gedachte aan de bladeren die aan de wind moeten 'gehoorzamen', leidde tot het ontstaan van de wind eronder hebben.

De zegswijze lijkt nog niet zo oud te zijn; de wind eronder hebben komt bijvoorbeeld niet voor in het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Van Dale vermeldt haar voor het eerst in de zesde druk uit 1924. In 1913 berichtte de Nieuwe Rotterdamsche Courant over een beroving op Java; men spreekt van gevonden revolverpatronen, waaruit bleek dat de overvallers geweld gebruikten "om tijdens den roof den wind er onder te houden".