Waar komt 'De tijd baart rozen' vandaan? 

'De tijd baart rozen' (ook wel 'De tijd brengt rozen voort') betekent dat de toestand er soms mettertijd beter op wordt. Rustig afwachten kan in bepaalde gevallen het best zijn; soms komt na verloop van tijd alles vanzelf goed.

Deze uitdrukking is al oud. In Hertspieghel en andere zedeschriften (ca. 1610) van H.L. Spieghel staat: "De tijd brengt rozen. Metter tijdt rijpt het koren. Alle ding heeft zijn tijd." Ook Jacob Cats gebruikte deze zegswijze: "De tydt brengt rosen voort." Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) staat de roos hier voor alles wat de mens aan "aangenaams en liefs wedervaart" – dus: voor alle leuke, mooie en lieve dingen die we ervaren. Het WNT vervolgt met: "Zeer gewoon bijvoorbeeld is de voorstelling van 's menschen levenspad, waar rozen op bloeien of dat met rozen bestrooid is, wanneer het hem voorspoedig gaat."

Het werkwoord baren in deze uitdrukking betekent 'voortbrengen'. Baren wordt ook gebruikt in de uitdrukking 'Dat baart me zorgen' ('daar maak ik me zorgen over').