Waar komt de mug uitzijgen en de kemel doorzwelgen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

De mug uitzijgen en de kemel doorzwelgen is een oude uitdrukking waarmee wordt bedoeld: 'uitgebreid tekeergaan over een kleine fout of vergissing, maar een grove fout niet ter sprake brengen', 'vitten over onbelangrijke dingen die verkeerd zijn, maar je mond houden over echte misstanden'.

De uitdrukking is ontleend aan de Bijbel. In Matteüs 23:24 staat: "Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt en de kemel doorzwelgt". De mug uitzijgen betekent 'muggen die in drank terecht zijn gekomen eruit zeven'. Kemel is een ander woord voor kameel; doorzwelgen betekent 'doorslikken'. Letterlijk staat er dus: zorgvuldig een mugje uit je drankje zeven, maar als er een kameel in zou ronddrijven, die gewoon doorslikken. In De Nieuwe Bijbelvertaling is de passage anders verwoord: "Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken."

Ook het woord muggenzifter/muggezifter ('een haarklover, iemand die zeurt over kleinigheden') is ontstaan naar aanleiding van deze bijbelpassage.