Waar komt de draak steken met iets vandaan?

Als je ergens de draak mee steekt, dan drijf je er de spot mee.

De zegswijze de draak steken vindt zijn oorsprong in de legende van Sint-Joris. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) schrijft hierover: "Deze uitdrukking houdt verband met de 11e-eeuwse legende van Sint-Joris. Deze man was een christelijk officier, die in de 3e eeuw in Cappadocië (in het huidige Turkije) een draak gedood zou hebben. Later speelde men dit gevecht in processies na, maar dat gebeurde na verloop van tijd steeds meer op een grappige, potsierlijke manier, als komische act. De 'nieuwe' Joris stak zijn wapen in een met stro opgevuld 'monster'. En zo kreeg de uitdrukking zijn 'spottende' betekenis."

F.A. Stoett beschrijft de legende van Sint-Joris als volgt: "Deze uitdrukking herinnert aan den bekenden St.-Joris, eigenlijk Georgius, prins van Cappadocië, die omstreeks het midden van de derde eeuw leefde, en een vreeselijken draak, die het land onveilig maakte en de dochter des konings wilde verslinden, met zijn degen doodde. Deze ridder werd in de middeleeuwen de christelijke ridder, die den draak, dit is het heidendom, doorstak; toen ook kreeg hij evenals ieder ridder een wapenschild: een rood kruis op een zilveren veld."

De naamdag van Sint-Joris is 23 april, zijn sterfdag; hij stierf de marteldood.