Waar komt de uitdrukking de bom is gebarsten vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

De bom is gebarsten kan verschillende betekenissen hebben: 'het geheim is onthuld', of 'datgene waar we bang voor waren, is gebeurd', of 'onderdrukte gevoelens zijn ineens tot uitbarsting gekomen'.

Op het eerste gezicht zou de bom is ontploft logischer zijn; bommen (projectielen) ontploffen immers. In deze uitdrukking gaat het echter niet om een met springlading gevuld projectiel, maar om bom in een verouderde betekenis: 'een stop waarmee een vat werd afgesloten'. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt dat de uitdrukking vroeger iets anders luidde: de bom is uitgebroken, 'de stop is uit het vat gesprongen'. F.A. Stoett (Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden) geeft daarnaast de variant de bom is gesprongen. Volgens Stoett en het WNT gaat de zegswijze terug op het verschijnsel dat als sterke drank in luchtdicht afgesloten vaten wordt bewaard, er gassen kunnen ontstaan; door de druk daarvan kan dan de stop uit het vat springen.