Waar komt de uitdrukking dat zal hem geen windeieren leggen vandaan?
 

Als iets iemand waarschijnlijk veel voordeel zal opleveren, kun je zeggen dat het hem geen windeieren zal leggen. En als iemand ergens rijk mee is geworden, kun je zeggen dat het hem geen windeieren heeft gelegd.

Als een vogel te weinig calcium binnenkrijgt, legt ze eieren zonder kalkschaal. Zo'n ei wordt een windei genoemd. Omdat zulke eieren voor de verkoop waardeloos zijn, kreeg windei de overdrachtelijke betekenis 'iets waardeloos, iets onnuttigs'. Met de uitdrukking iemand geen windeieren leggen wordt bedoeld dat iets juist wél voordeel oplevert, dat je ergens de vruchten van plukt.

Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) vermeldt dat windei een leenvertaling is van het middeleeuws-Latijnse ova venti. Letterlijk betekent dit 'eieren van de wind' en figuurlijk 'onvruchtbare eieren'. Ova venti is volgens het EWN een variant van het klassiek-Latijnse ova zephyria (Zephyrus was de god van de westenwind) en ova hypenemia. Hypenemia gaat rechtstreeks terug op het Grieks en betekent 'onder invloed van de wind'; hypo- betekent 'onder' en ánemos 'wind'. In de Oudheid geloofde men dat windeieren door de wind waren bevrucht.