Wat betekent geraden in 'Dat is je geraden'?

Geraden betekent hier 'raadzaam, gepast'. 'Dat is je geraden' betekent dus 'Dat is raadzaam' of, wat sterker: 'Ik zou het maar doen als ik jou was.'

Geraden is het voltooid deelwoord van raden in de betekenis 'zorgen voor iets', die nu nauwelijks meer voorkomt. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal zegt hierover: "Eene zaak is dus geraden, wanneer er goed voor is zorg gedragen."

Behalve in de vaste verbinding 'Dat is je geraden', komen we geraden ook tegen in formele zinnen als 'Het ministerie acht het geraden de volgende gegevens te verstrekken.'