Waar komt dat het een aard heeft vandaan?

Dat het een aard heeft betekent 'in hoge mate', 'extreem'. Het wordt gecombineerd met een werkwoord, bijvoorbeeld drinken dat het een aard heeft en werken dat het een aard heeft, wat dan wil zeggen: 'heel veel drinken' en 'heel hard werken'.

Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt dat aard hier 'goede, sterke aard' betekent. Dat het een aard heeft wil dus zeggen 'op een manier die sterk, intens is'. F.A. Stoett vermeldt dat de uitdrukking dat het een aard heeft al sinds de zeventiende eeuw voorkomt.

Van Dale (2005) noemt dat het een aard heeft bij aard in de betekenis 'vereiste gesteldheid'. Van Dale geeft ook andere uitdrukkingen met dit aard, zoals naar de(n) aard ('zoals het behoort') en het is naar den aard ('er valt niets op af te dingen').

Dat het een aard heeft lijkt wel wat op dat het een lieve lust is. Je kunt immers ook werken dat het een lieve lust is, wat 'intens en met plezier werken, naar hartelust werken' betekent.

Een andere bekende uitdrukking met aard is een aardje naar zijn vaartje hebben, wat betekent: 'hij lijkt op zijn vader'. Aard betekent hier 'karakter'.