Waar komt de uitdrukking botje bij botje leggen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Botje bij botje leggen betekent dat iedereen iets bijdraagt, zodat het bedrag dat nodig is op tafel komt.

Het botje in deze uitdrukking is een verkorting van het woord botdrager. Dat was in de Middeleeuwen de benaming voor een zilveren munt. Als je botje bij botje legt, leg je dus eigenlijk alle beschikbare munten bij elkaar.

De naam botdrager was spottend bedoeld. Op het botje stond een leeuw afgebeeld met op zijn kop een helm. Die helm leek echter erg op een bot. Een bot(te) was de benaming voor een mand die men destijds op de rug droeg.

Een synoniem voor botje bij botje leggen is hutje bij mutje leggen