Wat zijn goede adviesboeken waarin onderwerpen als stijl, spelling, zinsbouw, leestekens e.d. aan de orde komen?

Veel adviesboeken gaan in op alle soorten vragen (tekstniveau, zinsniveau, woordniveau, spelling, enz.), maar er zijn ook boeken die specifieke thema’s behandelen, zoals stijl, spelling of de keuze van voorzetsels.

Hieronder volgt een (onvolledig) overzicht van boeken die in de reguliere boekhandel te krijgen zijn. Daarnaast zijn nog vele titels (antiquarisch) te krijgen, waarvan er vele zeker ook de moeite waard zijn. Boeken waarvan in onderstaand overzicht de titel vetgedrukt is, worden door de Taaladviesdienst aangeraden. Titels met een link zijn van onszelf; ze zijn ook via onze webwinkel verkrijgbaar.

Enkele algemene taaladviesboeken zijn:

 • Taal-top-100, Taaladviesdienst Onze Taal (2017). ISBN: 9789081989640
 • Vraagbaak Nederlands, Eric Tiggeler. Boom uitgevers (2016). ISBN: 9789058754264
 • Schrijfwijzer compact, Jan Renkema en Eric Daamen. Boom uitgevers (2017). ISBN: 9789081989640
 • Schrijfwijzer, Jan Renkema. Boom uitgevers (2012). ISBN: 9789081989640. Zie ook Schrijfwijzer.nl
 • Van Dale Taalhandboek Nederlands, Theo de Boer. Van Dale (2011). ISBN: 9789460770012

De volgende boeken geven vooral advies over stijlkwesties en tekstopbouw; ze behandelen teksten dus niet op woordniveau:

 • Handboek Stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven, Peter Burger en Jaap de Jong. Sdu Uitgevers (2009). ISBN: 9789001709655
 • Helder rapporteren, Peter Nederhoed. Bohn Stafleu van Loghum (2011). ISBN: 9789031390311

Specifiek over spelling gaan onder meer de volgende boeken:

 • Spellingwijzer Onze Taal, Genootschap Onze Taal en Wim Daniëls. Prisma (2015). ISBN: 9789000348213
 • Snelspelwijzer Onze Taal, Genootschap Onze Taal en Wim Daniëls. Prisma (2015). ISBN: 9789000348237
 • Het Groene Boekje, Van Dale (2015). ISBN: 9789460772832

Boeken over andere specifieke thema’s zijn bijvoorbeeld:

 • Leestekens. Richtlijnen en tips voor interpunctie, Taaladviesdienst Onze Taal (2016). ISBN: 9789081989626
 • Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht, Taaladviesdienst Onze Taal (2016). ISBN: 9789081989633
 • Combinatiewoordenboek, Piet de Kleijn. Gratis online. Geeft voor duizenden zelfstandige naamwoorden aan met welke werkwoorden ze gecombineerd worden. Met veel voorbeelden.
 • Prisma Voorzetsels, Riemer Reinsma en Will Hus. Prisma (2013). ISBN: 9789000333035. Geeft de juiste voorzetsels bij een groot aantal werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, enz. Met veel voorbeelden.
 • Het juiste woord, L. Brouwers, F. Claes. Het Spectrum (2002). ISBN: 978-90-712-0652-8. Geeft synoniemen en betekenisverwante woorden. Geordend op onderwerp, niet alfabetisch. Alleen antiquarisch verkrijgbaar.
 • Van Dale Thesaurus. Synoniemen en betekenisverwante woorden, Van Dale (2018). ISBN: 9789066488779. Geeft duizenden synoniemen. Alfabetisch geordend.
 • Handboek voor de redacteur, Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar. Boom uitgevers (2015). ISBN: 9789089534958. Biedt antwoord op praktijkvragen van de redacteur, tekstschrijver, corrector en vertaler.