Is bijvoorbeeld één woord?

Ja, bijvoorbeeld wordt als één woord geschreven. Het voorzetsel bij en het zelfstandig naamwoord voorbeeld zijn samen één bijwoord geworden, dat heel gebruikelijk is om een of meer voorbeelden in te leiden.

Bijvoorbeeld is pas sinds 1995 officieel één woord. Toen stond het in elk geval pas voor het eerst in de officiële woordenlijst van het Nederlands. De Dikke Van Dale vermeldt bijvoorbeeld al sinds 1950 als één woord. Er stond toen bij: “Ook in twee woorden geschreven.” In de volgende druk, uit 1961, stond bij bijvoorbeeld de opmerking dat het volgens de officiële woordenlijst (het Groene Boekje van 1954) bij voorbeeld moest zijn. Daar hebben veel taalgebruikers zich niet aan gehouden.

Bijvoorbeeld kan op twee manieren afgekort worden: als bijv. en als bv. Bijv. is misschien iets duidelijker, maar bv. (met één punt!) is ook goed.