Is bijvoorbeeld altijd één woord?

 

Ja, bijvoorbeeld wordt als één woord geschreven.

Bijvoorbeeld is pas sinds 1995 officieel één woord; toen stond het voor het eerst in het Groene Boekje. Wel was het ook al opgenomen in de niet-officiële Herziene woordenlijst van 1990, een Groen Boekje waarin veel woorden waren toegevoegd zonder dat dat van overheidswege was goedgekeurd.

Van Dale vermeldt bijvoorbeeld al sinds 1950. Er stond toen bij: “Ook in twee woorden geschreven.” In de volgende druk, uit 1961, stond bij bijvoorbeeld: “In de Woordenl[ijst] niet aaneengeschreven.”

Bijvoorbeeld kan op twee manieren afgekort worden: als bijv. en als bv. Wat ons betreft is bijv. het duidelijkst.