Wat betekent de uitdrukking bij de weg blijven in de zin: 'Je mag op kosten van de zaak uit eten, maar blijf wel een beetje bij de weg'?

Hiermee wordt bedoeld dat de toegesprokene het niet te bont moet maken: 'Je mag op kosten van de zaak uit eten, maar kies niet het allerduurste restaurant uit.'

Ook bij de weg liegen is een vaste zegswijze. Hiermee wordt bedoeld: 'het niet te bont maken in wat men beweert'. Bijvoorbeeld: 'Je mag de zaken gerust rooskleurig voorstellen, maar lieg wel bij de weg.'

Deze zegswijzen zijn al oud; het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt ze al: "Bij den weg blijven of liegen, het niet te bont maken in wat men doet of (inzonderheid) in wat men beweert."