Waar komt het gezegde bij de vleet vandaan?

 

Bij de vleet betekent 'in overvloed'. Een zin als 'Zij heeft vriendjes bij de vleet' betekent dat er sprake is van een grote hoeveelheid (niet al te serieus te nemen) vriendjes.

Van Dale (2005) omschrijft vleet als het “geheel van uitgeschoten haringnetten van een schuit, 90 tot 150 netten elk van 31,5 m lengte, door breels [tonnetjes] drijvende gehouden en als een gordijn in het water staand”. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt bij vleet: “In de verbinding bij de vleet, thans het eenig bekende gebruik van het woord in de algemene taal en gebezigd voor: 'in zeer groote menigte, in overvloed', vaak tevens met gedachte aan de geringe waarde of het geringe gehalte van de bedoelde zaken of personen. Het beeld is dat er zooveel zijn als haringen die men met een vleet vangt.” Ook F.A. Stoett (Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden) vermeldt bij de vleet en legt het verband met haringnetten.