Waar komt niet bij de pakken neerzitten vandaan? 

Wie niet bij de pakken neerzit, laat zich niet ontmoedigen, ook niet als hij tegenslag heeft. Hij zet door en laat de zaken dus niet zomaar op hun beloop.

De uitdrukking heeft een bijbelse achtergrond. In het bijbelboek Genesis wordt over Jakobs zoon Issachar gezegd: "Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken" (in de Nieuwe Bijbelvertaling: "Issachar is een sterke ezel, liggend tussen de manden").

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt dat een pak ('bundel (koop)waar') dikwijls aan een mens of dier als een last wordt opgelegd. Een vermoeid lastdier gaat "tusschen de pakken nederliggen", aldus het WNT. Van daaruit ontstond de zegswijze bij de pakken neerzitten (of neerzijgen), met de betekenis 'van vermoeidheid niet verder kunnen'. Later kreeg de zegswijze de figuurlijke betekenis 'moedeloos raken en daardoor alles maar op zijn beloop laten'.

Tegenwoordig wordt de zegswijze meestal met niet gecombineerd: niet bij de pakken neerzitten. Daarmee wordt dus bedoeld dat iemand juist te allen tijde de moed erin houdt.