Wie is Pluvius in de zin 'De lage opkomst was vooral te wijten aan de bemoeienissen van Pluvius'?

Pluvius is de bijnaam van de Romeinse oppergod Jupiter als regengever. Met de zin hierboven is dus bedoeld dat de opkomst tegenviel door de regen.

De naam Pluvius is afkomstig van het Latijnse woord voor 'regen': pluvia. Het Latijnse pluvia is ook in andere woorden bewaard. Zo is een pluviometer een regenmeter en betekent pluviaal 'gekenmerkt door neerslag' (pluviale perioden zijn regenachtige perioden). En dan is er nog de pluviale, de regenmantel die de Romeinen droegen. De hierop gebaseerde koormantel die rooms-katholieke geestelijken bij bepaalde gelegenheden dragen, heet eveneens pluviale.