Waar komt de uitdrukking bakzeil halen vandaan en wat betekent het?

Bakzeil halen betekent 'terugkrabbelen', 'een minder hoge toon aanslaan', 'veel minder eisen stellen dan je in het begin deed'.

Deze uitdrukking is van oorsprong een scheepsterm die betekent dat je de zeilen op zo'n manier richt dat de wind er van voren in blaast. Het gevolg is dat het schip vaart verliest. Wie bakzeil haalt, mindert in figuurlijke zin vaart; hij houdt niet vast aan zijn eis of kritiek, maar laat het erbij zitten en krabbelt dus terug.

Bakzeil gaat terug op het Engelse to back a sail, dat 'een zeil terughalen' betekent. Toen Nederlanders deze Engelse uitdrukking overnamen, legden ze een verband met bak in bijvoorbeeld bakboord ('linkerzijde van het schip'). Ze vertaalden de uitdrukking daardoor niet helemaal, maar maakten er bakzeil halen van. Bakzeil halen wordt al sinds het begin van de negentiende eeuw figuurlijk gebruikt in het Nederlands.