Waar komt de uitdrukking als Pasen en Pinksteren op één dag vallen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Wie zegt dat iets zal gebeuren als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, bedoelt dat iets nooit zal gebeuren. Ook de variant als Pasen op een vrijdag valt komt voor. Dat betekent eveneens ‘nooit’, want Eerste Paasdag valt altijd op een zondag. Een synoniem van deze uitdrukkingen is met sint-juttemis.

Pasen is het feest ter nagedachtenis aan de kruisiging en opstanding van Jezus. Het Paasfeest is – afhankelijk van de maanstand – in maart of april. Pinksteren is het feest om te herdenken dat de Heilige Geest uit de hemel neerdaalde en de apostelen, Maria en andere aanwezige gelovigen inspiratie en kracht gaf. Het Pinksterfeest is altijd zeven weken ná Pasen. Het is dus uitgesloten dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Zo kon als Pasen en Pinksteren op één dag vallen de betekenis ‘nooit’ krijgen.

De volgorde van de christelijke feest- en gedenkdagen rond Pasen en Pinksteren is:

 • Palmpasen, Palmzondag of Passiezondag: de zondag voor Pasen, waarop de palmtakken in rooms-katholieke kerken gewijd en rondgedeeld worden, ter herinnering aan Jezus’ intocht in Jeruzalem, die uitgebeeld wordt door de palmprocessie
 • Goede Week, Heilige Week, Stille Week of Passieweek: de week voor Pasen
 • Schortelwoensdag: de woensdag voor Pasen, waarop in de Middeleeuwen alle orgelmuziek, klokluiden en dergelijke ‘geschorst’ werden tot Paaszaterdag
 • Witte Donderdag: de donderdag voor Pasen, als het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen wordt herdacht
 • Goede Vrijdag: de vrijdag voor Pasen, als het lijden en de dood van Jezus worden herdacht
  (lees hier meer over de herkomst van de benamingen Goede Vrijdag, Witte Donderdag en Schortelwoensdag)
 • Stille Zaterdag of Paaszaterdag: de zaterdag voor Pasen
 • Eerste Paasdag of Paaszondag: de eerste dag van Pasen
 • Tweede Paasdag of Paasmaandag: de tweede dag van Pasen
 • Witte Zaterdag: zaterdag na Pasen
 • Beloken Pasen, Witte Zondag of ook wel Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid: de eerste zondag na Pasen, de dag waarop het paasoctaaf (de achtdaagse feestperiode die begint op Paaszondag) wordt afgesloten; beloken betekent ‘gesloten’
 • Hemelvaart of Hemelvaartsdag: de dag waarop Jezus’ hemelvaart (zijn opname in de goddelijke, niet-aardse werkelijkheid) gevierd wordt, veertig dagen na Pasen
 • Eerste Pinksterdag, Pinksterzondag: de eerste dag van Pinksteren, de vijftigste dag van Pasen, herinneringsfeest aan de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen, die samen met Maria en andere vrouwen en mannen in een zaal te Jeruzalem bijeenwaren, zie Handelingen 2:1-13
 • Tweede Pinksterdag of Pinkstermaandag: de tweede dag van Pinksteren