Waar komt de uitdrukking ‘Als het melk regent, staan mijn schotels omgekeerd’ vandaan?

Deze uitdrukking is eigenlijk een klacht. Er wordt mee bedoeld: ‘Ik heb ook nooit eens geluk!’ Áls er een keer een voordeel te halen is (namelijk: er komt geen regen, maar melk uit de lucht vallen), dan kan ik er niets mee (dan kan ik de melk niet opvangen in schalen, want die liggen juist dan ondersteboven).

P.J. Harrebomée geeft in zijn Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal een variant met het woord brij (‘pap’): ‘Als het brij regent, dan zijn mijne schotels omgekeerd.’ Hij vermeldt daarbij: “Het is een klagende uitroep van den man, die altijd meent, dat hij te kort komt, en anderen alleen het geluk aanlacht [= en dat het geluk alleen anderen toelacht].”