Wat betekent ‘Als het getij verloopt, moet men zijn bakens verzetten’ en waar komt dit spreekwoord vandaan?

Met dit spreekwoord wordt bedoeld: als de omstandigheden veranderen, moet je ook andere maatregelen nemen. Je moet dus oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en je daaraan (blijven) aanpassen.

Met het getij wordt de afwisseling van eb en vloed bedoeld. Verlopen betekent hier letterlijk ‘van loop veranderen’. Een baken is een ton of ander drijvend voorwerp dat een veilige vaarroute voor de schepen markeert. Onder invloed van eb en vloed veranderen de stroming en de waterstanden. Dit heeft ook invloed op de vaarroute. Daarom is het nodig de bakens te verplaatsen (verzetten): de stuurlui op de schepen moeten immers altijd weten waar ze veilig kunnen varen. In de loop van de tijd werd de bakens verzetten een vaste uitdrukking om mensen aan te sporen alert te zijn op veranderingen en daarop in te spelen.