Waar komt de uitdrukking ‘Het loopt als een tiet’ vandaan?

‘Het loopt als een tiet’ betekent dat iets heel voorspoedig verloopt of dat een bepaald product heel populair is.

Met tiet wordt in deze zegswijze niet verwezen naar een vrouwenborst, maar naar een kip. Tiet betekent in verschillende dialecten (onder meer in delen van Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht) ‘kip, hen’. Lopen als een tiet betekende oorspronkelijk ‘hard lopen’ – kippen kunnen namelijk behoorlijk vlug zijn. Het woord tiet is volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal in deze betekenis een onomatopee, een klanknabootsend woord. Kippen werden gelokt met het geluid tiet-tiet-tiet. Dat geluid werd vervolgens gebruikt om de dieren zelf mee aan te duiden.

Vanwege de associatie met ‘vrouwenborst’ wordt lopen als een tiet als een vrij informele zegswijze aangevoeld. Neutralere alternatieven zijn lopen als een trein en lopen als een tierelier. In de betekenis ‘hard lopen’ bestaan ook lopen als een haas en lopen als een kieviet/kievit.