Waar komt als een tierelier vandaan?

Als een tierelier wordt gebruikt om aan te geven dat iets heel soepel en goed verloopt. Deze uitdrukking kan gecombineerd worden met allerlei werkwoorden, onder andere lopen, werken, gaan, draaien en verkopen.

De naslagwerken geven verschillende verklaringen voor de herkomst van als een tierelier. De meeste vermelden dat we hier te maken hebben met een verlenging van lier in 'Het loopt/gaat als een lier', dat 'het gaat bijna vanzelf, het gaat voorspoedig' betekent. Wellicht gaat het oorspronkelijk om het muziekinstrument, maar het is ook mogelijk dat op het hijswerktuig werd gedoeld. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt bij dat gaat als een lier dat lier hier het hijswerktuig is. Als een tierelier wordt niet genoemd als variant.

Volgens Marc De Coster (Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en jargon, 2002) is als een tierelier ontstaan vanuit de gedachte dat het verrichten van een klus(je) altijd beter gaat onder het zingen van een vrolijk deuntje. Dat lijkt te passen bij wat het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt bij tierelier: "Nabootsing van een eenvoudig, opgewekt muzikaal geluid, inzonderheid van gezang." De Coster is echter de enige die een direct verband ziet met dit klanknabootsende tierelier.

Er is overigens geen verband met het woord tiet in lopen als een tiet.