Waar komt de uitdrukking alles kits vandaan?

Alles kits betekent 'alles in orde'. Het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN) noemt als oudste bron waarin kits voorkomt een proefschrift uit 1904, Het Dialect der Noord-West-Veluwe van Wijnand van Schothorst.

De herkomst van kits is onduidelijk. Marc De Coster noemt het in zijn Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans (2002) een Bargoens woord. Het zou afgeleid zijn van het Jiddische alles gietes, dat weer is afgeleid van het Duitse alles Gute, 'het beste ermee'. Het EWN zet hier echter een vraagteken bij: de uitdrukking komt slechts in een enkel Jiddisch naslagwerk voor. Bovendien hebben de Jiddische dialecten waarin een Duitse u vervangen werd door een i geen invloed gehad op het Nederlands. En ten slotte zou het Jiddische gietes in het Nederlands kietes of kiets zijn geworden, en niet kits, aldus het EWN. Dit alles maakt het onzeker dat alles kits oorspronkelijk Jiddisch zou zijn.

Er bestaan enkele varianten van alles kits. De Coster noemt alles kitserdebitsie, alles kits achter de rits en alles kits, kachel in bed, kindje in de kolenbak. Vergelijkbaar met alles kits is alles oké. Aan de herkomst van oké heeft taaljournalist Ewoud Sanders in zijn NRC-rubriek Woordhoek aandacht besteed.