Waar komt afgezaagd zijn vandaan?

Als iets afgezaagd wordt genoemd, wil dat zeggen dat het zo vaak gezongen, gespeeld, gezegd, geschilderd, beweerd, behandeld, gebruikt of (na)gemaakt is dat het nu alleen maar een gevoel van verveling opwekt.

Afgezaagd werd oorspronkelijk gezegd van een muziekstuk dat men tot vervelens toe op de viool had horen spelen. Zagen wordt in afgezaagd figuurlijk gebruikt in de betekenis 'eentonig strijken of krassen op de viool, telkens dezelfde melodie spelen'. De beweging die gemaakt wordt met de strijkstok, wordt vergeleken met de (eentonige) zaagbeweging.

F.A. Stoett vermeldt in zijn uitleg van afgezaagd zijn ook de zegswijze altijd op dezelfde snaar zagen ('altijd over hetzelfde onderwerp praten'), maar die komt in de praktijk niet meer voor. In België is zagen een gebruikelijk woord in de betekenis 'eentonig over iets blijven doorpraten, zodat het vervelend wordt', 'zeuren, zaniken'.