Waar komt de uitdrukking aan zijn stutten trekken vandaan?
 

Aan zijn stutten trekken betekent ‘weggaan, aanstalten maken om te vertrekken’ en ook wel ‘zich haasten’.

Stutten is in aan zijn stutten trekken een informeel woord voor ‘benen’, net als stelten, kuierlatten en kuierstokken. Een stut is een voorwerp dat een persoon of ding ondersteunt, zodat het niet omvalt of in elkaar zakt. 

Er wordt in aan zijn stutten trekken dus net gedaan alsof de ‘stutten’ in beweging komen doordat de eigenaar eraan trekt. Dat roept enigszins het beeld op van een marionet, maar daarover wordt niets gezegd in de naslagwerken. Varianten zijn aan zijn kuiten trekken en aan de kuierlatten rukken, trekken.

Marc De Coster vermeldt in zijn Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans (2002) dat aan zijn stutten trekken ook ‘deserteren uit het leger’ kan betekenen.