Waar komt de uitdrukking 'Er blijft veel aan de strijkstok hangen' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

'Er blijft veel aan de strijkstok hangen' betekent 'lang niet alles komt ten goede aan wie er recht op heeft', 'er zijn tussenpersonen die zich geld toe-eigenen, waardoor lang niet alles terechtkomt op de plaats waar het nodig is'.

Het gaat hier niet om een strijkstok van een viool, cello e.d., maar om een maatstok waarmee bakjes (de zogenoemde maten) met koren, kalk en andere droge waren werden afgestreken als ze waren gevuld. De inhoud kwam zo gelijk te staan met de rand van de maat. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt dat de zegswijze vroeger 'Er blijft veel aan de maat en de strijkstok hangen' luidde. Blijkbaar wist men de strijkstok zó handig te hanteren dat men er zelf iets aan overhield en de klanten tekort werd gedaan. Een koopman kon bijvoorbeeld tijdens het afstrijken met zijn vingers ongemerkt wat graan uit de maat halen. Ook werd er met de strijkstokken zelf geknoeid.