Begin oktober 2015 is bij Prisma de nieuwe Spellingwijzer Onze Taal verschenen – de opvolger van het Witte Boekje uit 2006. In deze actuele en praktische gids vindt u de spelling van 70.000 lastige woorden, woordvormen en eigennamen van mensen, instellingen, steden en landen – zoals vind-ik-leuken, peshmergastart-up en Eyjafjallajökull. Bij elk woord wordt verwezen naar de achterliggende spellingregel, en alle spellingregels worden duidelijk en zeer volledig uitgelegd. Bij sommige woorden wordt ook een veelvoorkomende alternatieve (maar niet officiële) schrijfwijze gegeven.
De Spellingwijzer Onze Taal is samengesteld door de Taaladviesdienst van Onze Taal.
Prijs: € 17,50. Bestel hier.

Tegelijkertijd met de Spellingwijzer is de compacte Snelspelwijzer Onze Taal verschenen, geschreven door Wim Daniëls. Hierin worden in kort bestek de belangrijkste spellingregels uitgelegd in eenvoudige bewoordingen die voor iederéén begrijpelijk zijn, ook voor scholieren en gevorderde tweedetaalleerders.
Prijs: € 5,99. Bestel hier.