Doneren

Eenmalig doneren

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL34INGB0004354223 t.n.v. Stichting Vrienden van Onze Taal in Den Haag.

Periodiek doneren

U kunt ook maandelijks of jaarlijks een donatie doen. Vraag een machtigingsformulier aan bij Leonie Flipsen, tel. 070 356 12 20, mail vrienden@onzetaal.nl

De Stichting Vrienden van Onze Taal heeft de officiële status van 'culturele Algemeen Nut Beogende Instelling' ('culturele ANBI'). Dit betekent dat schenken aan de vriendenstichting u fiscaal voordeel biedt: het bedrag dat u schenkt, mag u 1,25 keer als gift aftrekken voor de belastingen.

Schenking regelen

De Stichting Vrienden van Onze Taal richt zich op het aantrekken van vrienden die kleinschalig doneren, maar ook op het werven van legaten en bijzondere schenkingen, waarbij de gever grotere schenkingen rechtstreeks aan bepaalde projecten of onderwerpen kan verbinden. Het streven is dat Vrienden zich voor langere tijd als gever aan de stichting willen verbinden. Meer informatie hierover en een aanmeldformulier vindt u in deze brief.

Aan de stichting is door de Belastingdienst de fiscale status van culturele 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) toegekend. Door die erkenning zijn legaten aan de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, en zijn donaties voor de gever in principe voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Giften aan de stichting kunnen worden overgemaakt naar ING-bankrekening NL34INGB0004354223 ten name van Stichting Vrienden van Onze Taal in Den Haag.

Bij de Vriendenstichting is een formulier (pdf) beschikbaar waarmee u een notariële schenking (verdeeld over vijf jaar) kunt regelen. Hiervoor is dan wel een bezoekje aan een notaris (naar keuze) nodig voor persoonscontrole en verificatie van uw handtekening. Sinds 1 januari 2014 is het vastleggen van een meerjarige schenking nog gemakkelijker gemaakt: de schenker kan dat nu ook zelf regelen, zonder tussenkomst van een notaris.

Meer informatie over periodieke giften

Op de site van de Belastingdienst staat meer informatie.