Het is misschien niet iets waar we graag en vaak over nadenken, maar toch vragen we ons wel af: 'Wat gebeurt er na mijn overlijden met mijn geld?' In het verleden zijn er al mensen geweest die het Genootschap Onze Taal hebben begunstigd met hun nalatenschap. Zo’n legaat blijft voor ons erg bijzonder. Het steunt ons extra in ons streven een groot publiek over taal te informeren, en ervoor te enthousiasmeren.

Omdat Onze Taal een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, zijn wij vrijgesteld van het betalen van belasting over nalatenschappen. Het bezit van zo’n ANBI-status betekent dat het gehéle bedrag dus terecht kan komen bij de instelling die de begunstigde heeft opgenomen in het testament.

Hoe maakt u Onze Taal tot uw erfgenaam? Er zijn drie manieren om dit te doen, waarvan een legaat (onder punt 1) de simpelste vorm is. Het opmaken van een testament doet u altijd samen met een notaris. Dat lijkt ingewikkeld, maar het is eenvoudiger dan u denkt.

1. Legaat

Een legaat is de eenvoudigste manier om een gedeelte van uw nalatenschap te bestemmen voor Onze Taal. Met een legaat geeft u exact aan welk bedrag voor Onze Taal bestemd is. Het resterende deel van de nalatenschap wordt verdeeld onder de andere begunstigden, zoals eventuele dierbaren. Een belangrijk voordeel van een legaat is dat discussies over de erfenis worden voorkomen: uw wensen staan immers duidelijk op papier.

2. Mede-erfgenaam

U kunt ook geld nalaten aan Onze Taal door ons mede-erfgenaam te maken. U wijst dan in uw testament een aantal erfgenamen aan, waarvan wij er één zijn. Iedereen en elke instelling die in uw testament wordt genoemd is dus mede-erfgenaam. Daarbij bepaalt u zelf hoe de nalatenschap wordt verdeeld. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat elke begunstigde een bepaald percentage ontvangt.

3. Enig erfgenaam

Ten slotte kunt u ons ook benoemen tot enig erfgenaam. Als u hiervoor kiest, dan hebt u de zekerheid dat uw nalatenschap geheel wordt besteed aan het doel dat u voor ogen hebt: de kennis van en belangstelling voor (de Nederlandse) taal bij een zo breed mogelijk publiek te bevorderen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Leonie Flipsen, via telefoonnummer 070 - 356 12 20 of leonie@onzetaal.nl.