Onze Taal vervult steeds meer een openbare functie. Maar alleen de contributies van leden zijn niet toereikend om al onze inspanningen voor het Nederlands te bekostigen. Daarom is uw donatie zeer welkom. U helpt ons zo het bereik van Onze Taal nog verder te vergroten. Bij voorbaat onze grote dank! Omdat Onze Taal erkend is als cultureel goed doel, is alles wat u geeft voor 125% aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting.

Doneer nu.