Het maandblad Onze Taal is de bekendste uitgave van het genootschap. Het is een levendig, leerzaam en prettig leesbaar tijdschrift over alles wat te maken heeft met taal in het algemeen en het Nederlands in het bijzonder. Leden van Onze Taal ontvangen het tijdschrift tien keer per jaar (op papier en/of digitaal); losse nummers zijn te verkrijgen in onze webwinkel. Lees meer over het tijdschrift. 

Het genootschap geeft ook andere publicaties uit, zoals scheurkalenders en boeken. Bekijk deze publicaties. 

Eens per twee jaar organiseert Onze Taal een congres voor een breed publiek, met lezingen en optredens rond een actueel thema. Lees meer over de congressen.