DIRECTEUR m/v


Geschiedenis

De vereniging 'Genootschap Onze Taal' werd op 16 mei 1931 door dertig taalpuristen opgericht. Zij maakten zich zorgen over het groeiende aantal Duitse woorden en constructies ('germanismen') in het Nederlands. Het eerste nummer van het tijdschrift Onze Taal verscheen in maart 1932.

In de jaren dertig en veertig was de belangrijkste activiteit van de vereniging het 'ontmaskeren' van germanismen, maar vanaf de jaren vijftig ging het bij Onze Taal steeds vaker over allerlei andere aspecten van het Nederlands. In de tweede helft van de jaren tachtig kende het genootschap een flinke groei: van 15.000 leden in 1986 naar 30.000 leden in 1991. Eind jaren negentig was het absolute hoogtepunt. Toen had Onze Taal 46.000 leden. Maar er waren meer hoogtepunten: Onze Taal mocht vanaf 1987 jaarlijks adviseren over de taal van de Troonrede en in 1997 kwam er een website (www.onzetaal.nl) met taaladviezen, taalnieuws en dossiers over taalkwesties. 1998 was een belangrijk jaar door de uitgave van de Spellingwijzer Onze Taal (het Witte Boekje). In 2008 verscheen het tijdschrift voor het eerst in digitale vorm. En ook nu zit het genootschap niet stil: Onze Taal is actief op verschillende sociale media, de website en de webwinkel zijn volledig vernieuwd en er is een app.    

Van een vereniging voor taalpuristen werd het Genootschap Onze Taal steeds meer een algemeen podium voor taalliefhebbers. Op dat podium vindt u niet alleen taalkundigen, maar vooral ook iedereen die belangstelling heeft voor (onze) taal.

Inmiddels heeft het genootschap ongeveer 28.000 leden, die allemaal het blad Onze Taal ontvangen. Verder geeft Onze Taal verschillende boeken over taal(advies) uit, verschijnt er jaarlijks een taalscheurkalender en –agenda, geeft Onze Taal verschillende taaltrainingen en wordt er één keer in de twee jaar een publiekscongres georganiseerd.

De organisatie

Genootschap Onze Taal is een vereniging van leden; het bestuur wordt ondersteund door 14 hoogopgeleide enthousiaste medewerk(st)ers. De directeur geeft leiding aan hen. Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit 5 leden en vergadert 5 tot 6 keer per jaar. De medewerkers en bestuursleden gaan op een open, informele en betrokken manier met elkaar om.

Profiel directeur
 

Functie-eisen

 • Bekendheid met de taalwereld: weten wie bekende namen zijn; bekend zijn met de grote instituten, verenigingen en organisaties;
 • Doordrongen zijn van de bijzondere positie van Onze Taal daarin, als (niet-commerciële) vereniging die het hele spectrum bestrijkt van taalkundige tot geïnteresseerde taalliefhebber;
 • Bereid en in staat om het bijzondere verenigingskarakter te koesteren en te bewaken; tegelijk: open houding tegenover (en ervaring met) eventueel noodzakelijke meer commerciële activiteiten;
 • Bereid en in staat naar buiten te treden als het gezicht van Onze Taal;
 • Ideeën hebben over manieren om meer leden, donateurs en fondsen te werven. Onze Taal is een vereniging en heeft geen winstoogmerk, maar moet wel kostenneutraal werken; de directeur heeft een visie op hóé die twee zaken te verenigen zijn en heeft dus verstand van/ideeën over een gezond beleid bij een vereniging of instituut in de taalsector;
 • Aantoonbare leidinggevende capaciteiten (ervaring met het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals, opgedaan in een kleine of middelgrote organisatie);
 • Aantoonbare managementcapaciteiten: goed prioriteiten kunnen stellen, het overzicht kunnen houden, voortgang van projecten bewaken;
 • Aantoonbare kwaliteiten op het gebied van personeelsbeleid (zoals: ervaring met het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken);
 • Aantoonbare zakelijke en financiële vaardigheden; iemand met een goed zakelijk instinct, die bijvoorbeeld goed kan inschatten welke activiteiten (voldoende) geld/publiciteit opleveren en welke niet;
 • Aantoonbare ervaring met het opstellen, voorbereiden en uitvoeren van beleid in samenwerking met anderen (collega’s en een bestuur);
 • Vertrouwdheid met en duidelijke visie op de veranderende digitale samenleving en de kansen en bedreigingen die daaruit voortvloeien.

Persoonlijkheidskenmerken

 • Transparant;
 • Verbindend;
 • Communicatief sterk;
 • Coachend leider;
 • Denkt in kansen;
 • Opbouwend en proactief;
 • Contactueel sterk, een netwerker.

Opleiding en ervaring

 • Een taalkundige achtergrond: het liefst iemand met een afgeronde talenstudie;
 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Netwerk in de taalwereld;
 • Ervaring in een non-profitomgeving, het liefst bij een vereniging die de laatste jaren gegroeid is of anderszins succesvol is gebleken;
 • Ervaring met het samenwerken met een bestuur of raad van toezicht.

Verantwoordelijkheid

De directeur heeft de dagelijkse leiding over het verenigingsbureau waar 14 personen (10 fte) werken, verdeeld over vier afdelingen: redactie, taaladviesdienst, ledenadministratie en marketing/communicatie. De directeur maakt zelf ook deel uit van het verenigingsbureau. De directeur treedt zelfstandig op binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. Hij/zij is het aanspreekpunt voor het bestuur en de schakel tussen bestuur, bureau en de leden.

Taken

 • voorbereiden van bestuursvergaderingen en de jaarlijkse algemene ledenvergadering;
 • opstellen en bewaken van de begroting en jaarrekening, in nauwe samenwerking met de penningmeester van het bestuur;
 • het verder verbeteren van de administratieve organisatie van het bureau (processen én ICT);
 • actief zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met andere partijen en contacten met bestaande samenwerkingsorganisaties behouden en versterken;
 • het uitbouwen van bestaande producten en diensten van Onze Taal en het initiëren van nieuwe producten en diensten.

Standplaats

Den Haag

Gewenste begindatum

Per 1 juli 2017.

Arbeidsvoorwaarden

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat om een fulltimefunctie (38 uur per week) voor onbepaalde tijd.

Reageren?

Het bestuur van Onze Taal wordt ondersteund door Boyden Global Executive Search bij het invullen van deze vacature.

Gelieve uw brief en cv uiterlijk 3 april 2017 (verlengde reactietermijn) per e-mail te sturen aan: infonetherlands@boyden.com. Voor verdere informatie over deze functie en/of de wervingsprocedure kunt u contact opnemen met Bert Pilon, partner bij Boyden, via telefoonnummer 020-6611799.

Procedure

 • Interview met een consultant van Boyden Nederland; periode tussen 20 maart en begin april 2017;
 • Na wederzijdse overeenstemming presentatie aan het bestuur; half april 2017;
 • De interviews die de bestuursleden met de kandidaten houden, zijn gepland in april 2017;
 • De benoeming van de directeur zal plaatsvinden tijdens de algemene ledenvergadering van Onze Taal op 15 juni 2017.

Uw sollicitatie wordt met de grootste discretie behandeld.

BOYDEN/BP
www.onzetaal.nl
www.boyden.nl