Algemeen

 • Sinds 1932 brengt Onze Taal het populair-wetenschappelijke maandblad Onze Taal uit (verschijnt tienmaal per jaar). Een tijdschrift met prettig leesbare artikelen over alles wat te maken heeft met (de Nederlandse) taal.
 • Elke twee jaar (sinds 1955) organiseert Onze Taal een voor iedereen toegankelijk taalcongres over een algemeen taalonderwerp. Bekijk de foto-impressie van het laatst gehouden congres.
 • In 1985 heeft de vereniging de Taaladviesdienst opgericht. Iedereen kan de Taaladviesdienst bellen voor een taaladvies, of via een brief, e-mail, Twitter of Facebook een vraag voorleggen. 
 • In de publieksvoorlichting over taal via de pers neemt Onze Taal inmiddels een vaste plaats in. De redactie en de Taaladviesdienst worden door journalisten frequent ondervraagd, geraadpleegd en geciteerd over allerlei taalkwesties. 
 • De digitale Onze Taal – de elektronische versie van het maandelijkse tijdschrift – wordt sinds 2008 tegen een symbolische vergoeding beschikbaar gesteld aan bibliotheken, onderwijsinstellingen en studenten in het binnen- en buitenland. Die aanpak draagt bij aan een maximale verspreiding van de taalinformatie die het genootschap te bieden heeft.
 • Tientallen keren per jaar doen scholieren en studenten een beroep op Onze Taal voor gerichte informatie over taalonderwerpen. Zij worden geholpen aan verwijzingen, artikelen en thema-onderwerpen. Op de website van Onze Taal is voor scholieren een speciale afdeling gemaakt met themadossiers die geschikt zijn voor het onderwijs.

Taaladviesdienst

 • Sinds 2006 verzorgt de Taaladviesdienst laagdrempelige, goedkope taaltrainingen voor particulieren en medewerkers van bedrijven, op verschillende locaties in het land. Zo draagt de vereniging haar taalkennis ook in de vorm van onderwijs op het publiek over.
 • Op verzoek geeft de Taaladviesdienst (incompany)trainingen bij bedrijven en overheidsinstellingen.
 • ​Onze Taal draagt bij aan de publieke omroep door deskundigheid te leveren voor taalprogramma’s. Zo corrigeerde de Taaladviesdienst jarenlang de vragen van het programma 10 voor Taal. Ook heeft Onze Taal bijgedragen aan het NTR-programma Tatatataal. Sinds 2014 bemant een medewerker van de Taaladviesdienst elke zaterdag het 'taalloket' in het radioprogramma De Taalstaat (Radio 1).
 • De Taaladviesdienst ondersteunt en stimuleert voorzieningen van (semi)overheidsorganisaties die op publieksvoorlichting over taal gericht zijn, zoals Taaladvies.net van de Nederlandse Taalunie, Meldpunt Taal, de Etymologiebank en Kennislink.nl van het Ministerie van OCW.
 • Sinds 2015 beheert de Taaladviesdienst samen met Prisma de website Spellingsite.nu, waar bezoekers meer dan 100.000 woorden kunnen opzoeken mét de bijbehorende spellingregel. Spellingsite wordt steeds uitgebreid, onder meer dankzij de gebruikers, die worden aangemoedigd er melding van te maken als het woord dat ze willen opzoeken ontbreekt. 

Website

 • Onze Taal heeft sinds 1997 een website waar enorm veel informatie over taal te vinden is. Onder meer: taalnieuws, bijna 2000 uitgewerkte taaladviezen (die wekelijks worden aangevuld), weblogs, complete taalboeken, unieke taalverzamelingen, taalenquêtes en speciale taaldossiers voor scholieren. In 2015 bezochten maandelijks gemiddeld ruim een miljoen unieke bezoekers de website; zij zijn vooral op zoek naar taaladvies en taalnieuws.
 • In 2013 verscheen er een app om de Onze Taal-site te ontsluiten voor gebruik met tabletcomputers en mobiele telefoon; deze app is gratis te downloaden.

Nieuwsbrieven

 • De gratis nieuwsbrief Taalpost (sinds 2002) verschijnt driemaal per week. Taalpost bevat taalnieuws, taaltips, taalsignalementen en aankondigingen van taalevenementen en heeft 37.000 vaste lezers (september 2016).
 • Woordpost (sinds 2009) is ook een gratis elektronische nieuwsbrief. Woordpost verschijnt tweemaal per week en belicht telkens een interessant, actueel woord uit de media. Woordpost heeft 36.000 vaste lezers (september 2016).
 • Sinds 2010 verschijnt TLPST, een maandelijkse gratis taalnieuwsbrief voor jongeren. TLPST wordt gemaakt in samenwerking met Noordhoff Uitgevers.
 • Sinds 2012 verschijnt wekelijks Woordspot, een gratis blog voor jongeren over een moeilijk, maar veelvoorkomend woord waarvan het belangrijk is dat ze het kunnen plaatsen en gebruiken. Onze Taal werkt hierbij samen met uitgeverij Malmberg.

Sociale media

 • Sinds 2009 is onder begeleiding van Onze Taal op de netwerksite LinkedIn een Onze Taal-groep actief met 11.000 leden (in september 2016). Het doel is discussie en informatie-uitwisseling over taalonderwerpen mogelijk te maken. Een medewerker van Onze Taal modereert de discussies.
 • Sinds 2009 heeft Onze Taal een Twitter-account (@onzetaal) met 67.000 'volgers' (september 2016). Via Twitter worden vooral taalnieuws en taaladviezen van Onze Taal verspreid. Ook beantwoordt de Taaladviesdienst taalvragen die twitteraars stellen.
 • Sinds 2012 heeft Onze Taal ook een Facebookpagina met 56.000 'likes'/'duimpjes' (september 2016). Elke werkdag wordt hier iets leuks, leerzaams of nuttigs geplaatst.

Publicaties

 • Het uitbrengen van taalinformatie in de vorm van betaalbare taalboeken is al jarenlang een vast onderdeel van de informatievoorziening van Onze Taal. Kijk in de Onze Taal-webwinkel voor een recent overzicht.