De vereniging Genootschap Onze Taal heeft de officiële status van ‘culturele algemeen nut beogende instelling’ (‘culturele anbi’). Dit betekent dat schenken aan Onze Taal u fiscaal voordeel biedt: het bedrag dat u schenkt, mag u 1,25 keer als gift aftrekken voor de belasting. Hieronder vindt u in het kort de gegevens over onze vereniging als culturele anbi.

Doelstelling en missie

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in 1931) stelt zich ten doel op een toegankelijke manier informatie en advies te geven over (de Nederlandse) taal, te enthousiasmeren voor taal en een podium te zijn voor discussie over taalkwesties.

Algemene gegevens

Vereniging Genootschap Onze Taal
fiscaal nummer: 004429126
contactgegevens: Paleisstraat 9, 2514 JA Den Haag; telefoon: 070-356 12 20; e-mail: info@onzetaal.nl
Meer informatie vindt u hier.

Bestuur

Welke bestuursleden heeft het Genootschap Onze Taal?

Medewerkers 

Meer informatie over de medewerkers van Onze Taal.

Activiteiten van de vereniging

Wat doet het Genootschap Onze Taal?

Beloningsbeleid

Meer informatie over het beloningsbeleid.

Jaarverslagen

De recente jaarverslagen van Onze Taal vindt u hier.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van fiscaal voordelig schenken of nalaten aan de vereniging Genootschap Onze Taal? Neem dan contact op met ons kantoor (070-356 12 20, Leonie Flipsen of Vibeke Roeper) of per e-mail (info@onzetaal.nl) of raadpleeg uw notaris. U kunt altijd een gift overmaken op rekening NL61 INGB 0003 1101 00 t.n.v. Genootschap Onze Taal in Den Haag. (Giften aan Onze Taal zijn boven de wettelijke drempel voor 125% aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting. BIC-code: INGBNL2A.) Meer informatie over de anbi-regeling vindt u op de site van de Belastingdienst.