trainer

Linda den Braven (1973) studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en haalde daar ook haar eerstegraads lesbevoegdheid. Na haar studie was ze jaren taaladviseur bij Onze Taal, tot ze in 2005 besloot om als freelancedocent te gaan werken.

Voor Onze Taal geeft ze spelling- en opfriscursussen, maar ook andere cursussen op het gebied van schrijfvaardigheid, zoals ‘Zakelijk schrijven’. Behalve voor Onze Taal werkt Linda als docent voor de Beroepsopleiding Advocaten, het Taalcentrum-VU en de Hogeschool van Amsterdam.