redacteur

Fieke Van der Gucht houdt van lezen en schrijven, van lopen en koersen. Ze studeerde Nederlands en Engels, en haalde een doctoraat in de Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit Gent. Aan de Arteveldehogeschool was ze twee jaar lector Nederlands en Taalvaardigheid, bij Stichting Lezen Vlaanderen (nu: Iedereen Leest) zeven jaar projectmedewerker en eindredacteur. In 2014 keerde ze deeltijds terug naar de alma mater. Ze is er coördinator van Taalonthaal, het academisch schrijfcentrum van Universiteit Gent. Sinds 2014 is ze ook freelancer en corrigeert, redigeert of schrijft ze teksten als De Kommaneuker, met plezier & precisie! Ze heeft vooral populariserende non-fictie in de vingers en schreef o.m. De atlas van de Nederlandse taal en Het groot Vlaams Vloekboek