Met een klein team van medewerkers verzorgt het Genootschap Onze Taal vele diensten en producten.

Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers. Met een uniek tijdschrift: het enige in Nederland waarin deskundig én op een prettig leesbare manier over alle aspecten van de taal geschreven wordt. Het Genootschap Onze Taal heeft bovendien een Taaladviesdienst, die vragen over de Nederlandse taal beantwoordt, en geeft verder door middel van congressen, nieuwsbrieven, boeken, sociale media en deze website voorlichting over het Nederlands.

Lees meer over de medewerkers, het bestuur en de geschiedenis van Onze Taal. 

Anbi

De vereniging Genootschap Onze Taal heeft de officiële status van ‘culturele algemeen nut beogende instelling’ (‘culturele anbi’). Lees meer.