An De Moor heeft de Lofprijs der Nederlandse taal 2017 gewonnen. De prijs wordt elk jaar toegekend door de stichting Nederlands aan een persoon of instantie die zich nadrukkelijk inzet voor het Nederlands. De Moor is taalcoördinator aan Odisee en de KU Leuven en schreef in november op Scienceguide.nl een stuk over de dreigende verdringing van het Nederlands in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen, waarin ze stelde dat we moeten “vermijden dat het Nederlands een ‘kombuistaal’ wordt en als relevante academische taal en als publicatietaal verdwijnt.”

Naast de Lofprijs reikt de stichting Nederlands ook elk jaar een Sofprijs uit, aan een persoon of instantie die het Engels al te zeer omhelst (en daarmee het Nederlands verkwanselt). De Sofprijs 2017 gaat naar de Universiteit Leiden, vanwege de Engelse naam die zij op de gevel van de universiteitsbibliotheek plaatste (en die afgekort LUL is): Leiden University Library. (Stichting Nederlands)

Vorige Volgende