Een aantal taalwetenschappers pleit in het wetenschappelijk tijdschrift Cognition voor ‘taalonderzoek nieuwe stijl’. Volgens de wetenschappers, onder wie Roel Willems (Radboud Universiteit), hebben we wel veel kennis over taal en de hersenen, maar danken we dit vooral aan experimenten die ver afstaan van de gewone wereld. In het taalonderzoek is tot nu toe te weinig aandacht voor écht (dagelijks) taalgebruik en de context ervan, stellen ze. Hierdoor is het maar de vraag wat we nu eigenlijk weten over de werking van ‘echte’ taal in ons brein. 

De taalwetenschappers roepen hun collega’s op om de huidige manier van taalonderzoek in te ruilen voor een aanpak die dichter bij realistisch taalgebruik staat. Nieuwe technieken bieden daarvoor al allerlei mogelijkheden. Daarnaast zou er volgens hen ook meer samengewerkt moeten worden met onderzoekers uit andere disciplines, zoals de neurowetenschappen, psychologie en biologie: “We weten al langere tijd dat er geen stabiel taalnetwerk in de hersenen is. Er zijn zo veel meer hersengebieden betrokken bij taalbegrip dan de klassieke taalgebieden, bijvoorbeeld de visuele hersengebieden. Ons brein maakt constant verbindingen tussen al die netwerken. Als je vanuit je vakgebied door een bepaalde bril kijkt, zie je die andere gebieden vaak over het hoofd. We kunnen veel van elkaar leren door die verschillende visies te combineren, wat tot een veel completer en minder statisch beeld leidt.” (Radboud Universiteit)

Vorige Volgende