De belangrijkste taalmaatregelen uit het gisteren gepresenteerde regeerakkoord van de VVD en de PvdA:

  • Consultatiebureaus gaan kinderen toetsen op taalachterstanden en verwijzen ze indien nodig door naar vroeg- en voorschoolse educatie.
  • Er wordt extra geïnvesteerd in voor- en vroegschoolse educatie om de kwaliteit en de taalvaardigheid van het personeel te verbeteren.
  • Gemeenten en scholen moeten er samen voor zorgen dat taalachterstanden zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor het eind van de basisschoolperiode zijn weggewerkt.
  • Wie de Nederlandse taal niet beheerst, krijgt geen bijstandsuitkering.

(Kabinetsformatie2012.nl)

Vorige Volgende