Het is vooralsnog wat hypothetisch allemaal, maar als het ooit zover komt dat de mensheid ruimtereizen gaat maken die zich over meerdere generaties uitstrekken, lopen de interstellaire reizigers het risico dat de aan boord gebruikte talen zich zo ver van de ‘moedertalen’ af bewegen**, dat communicatie met het thuisfront - zo die al technisch mogelijk is - na enige generaties moeilijk of niet meer mogelijk zal zijn. Aldus onderzoekers van twee Amerikaanse universiteiten. Hun aanbeveling: onderken de implicaties en zorg voor een taalbeleid aan boord.

Bronnen: Scientias, University of Kansas, Zenodo

** Twee groepen mensen die dezelfde taal spreken maar van elkaar geïsoleerd raken, ontwikkelen beide een andere taal. Bijvoorbeeld: er ontstaan steeds meer verschillen tussen het Koreaans van Zuid-Korea en dat van Noord-Korea, terwijl de talen nog niet zo lang geleden gescheiden zijn. Op den duur zullen de sprekers uit twee gescheiden groepen moeite hebben om elkaar nog te verstaan, of dat misschien helemaal niet meer kunnen.  

Vorige Volgende