In de media en de politiek worden weer vaker politiek incorrecte woorden als gastarbeider, achterbuurt en uitkeringstrekker gebruikt. Dat signaleert Jan Renkema, hoogleraar Tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg. Volgens hem is het probleem met politiek correcte woorden (nieuwe Nederlander, krachtwijk en werkzoekende) "dat een positieve houding niet valt af te dwingen via taal". (Spitsnieuws)

Vorige Volgende