In zijn column op Neder-L legt Marc van Oostendorp uit waarom volgens hem het Nedersaksisch nooit erkend zal worden onder deel III van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Hij doet dat naar aanleiding van een radio-uitzending waarin de Drentse gedeputeerde Rein Munniksma pleit voor erkenning.

Vorige Volgende